Zastosowanie CSS

Kod CSS pozwala na wykorzystanie 16,777,216 kolorów. Aby wybrać kolor można po prostu podać jego nazwę (w języku angielskim), wartość RGB (red/green/blue), lub kod hex.

Poniższe wartości to różny zapis tego samego koloru – czerwonego:

red
rgb(255,0,0)
rgb(100%,0%,0%)
#ff0000
#f00

Nazwy kolorów, które można wykorzystywać to: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, oraz yellow.

W przypadku wartości RGB można używać liczb od 0 do 255, gdzie 0 to najmniejsza ilość danego koloru, a 250 największa ilość koloru. W naszym przykładzie powyżej było tu (255, 0,0) gdzie 255 to maksymalna ilość koloru czerwonego 0 koloru zielonego i 0 koloru niebieskiego.

Kolor zapisywany jako hex (hexidecimal) zawsze poprzedzony jest znakiem # i składa się z 6 lub 3 symboli. W naszym przykładzie kolor czerwony był zapisany jako #ff0000.

Kolor można zdefiniować nie tylko dla samego elementu (color) ale także jego tła (background-color). Na przykład żółty kolor na niebieskim tle może zostać zdefiniowany jako:

p {
color: yellow;
background-color: blue;
}

Jeśli jednak odcienie koloru nie do końca pasują do Twojej wizji strony można to nieco zmienić używając innego określenia koloru. Na przykład:

p {
color: #ffc;
background-color: #009;
}